Nedir?

TechAnkara

Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın yararlanıcı olup Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgelerinin ve ASO’nun ortak olduğu bir proje dahilinde ortaya çıkan TechAnkara markası; 2014 yılından itibaren Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve uhdesinde kullanılan çatı markadır.

TechAnkara markası altında aşağıdaki modüller bulunmaktadır:

TechAnkara Proje Pazarı

TechAnkara Proje Pazarı’nın  amacı, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesinin sağlanması ile etkinliğe dahil edilen projelerin hem yerel hem de uluslararası boyutta yer edinmesini sağlamaktır.

TechAnkara Proje Pazarı; Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, kuluçka merkezleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri başta olmak üzere tüm girişimcilik ekosistemi paydaşlarının katkısıyla düzenlenen teknoloji buluşmasıdır.

TechAnkara Proje Pazarı ile teknoloji tabanlı yenilikçi projeleri olan girişimlere Ankara Kalkınma Ajansı tarafından fuar alanı, stand hizmetleri tahsis edilmekte girişimcilerin yatırımcılar, müşteriler, mentor ve danışmanlarla bir araya gelmesi amacıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. Girişimcilerle kurulan iletişim, etkinlik ile sonlandırılmamakta, Ajans’ın Paydaş Veritabanı’na dahil edilerek; projelerinin gelişim sürecinde operasyonel destek sağlanmakta, beşeri ve mali kaynaklara erişimleri için sürdürülebilir işbirlikleri kurulmaktadır.

Birkaç Rakam

TechAnkara Proje Pazarı kısa vadeli hedefine tamamen, orta vadeli hedefine ise büyük oranda ulaşmıştır.

2024 yılı itibarıyla etkinlik, yakın coğrafyaları kapsayan “uluslararası proje pazarı” olma hedefine yönelik ilk denemesini gerçekleştirecek; körfez ülkeleri, balkanlar ve orta asya ülkelerinden başvuru almaya yönelik tanıtım ve özendirme faaliyetlerine de ağırlık verecektir.

4018Başvuru
1616Planlı Görüşme (B2B)
1046Sergilenen Proje
60Projeye Hızlandırıcı Programı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
0
Sağlık Teknolojileri
0
Savunma Sanayi
0
Tarım ve Gıda Teknolojileri
0
Enerji
0
26Eylül2022

TechAnkara Proje Pazarı 2022

Yabancı yatırım fonu temsilcilerinin katılımı sağlandı.
18Kasım2019

TechAnkara Proje Pazarı 2019

Diğer girişimcilik programlarıyla ortak etkinlik.

12Kasım2018

TechAnkara Proje Pazarı 2018

Etkinliğe Ankara dışından katılım oranı yükseltildi.

16Ekim2017

TechAnkara Proje Pazarı 2017

Ankara Girişim Projesi ile birlikte gerçekleştirilen TechAnkara Proje Pazarı başvurularında prototip aşamasında olunması şartı arandı.

19Aralık2016

TechAnkara Proje Pazarı 2016

Projelerin prototip aşamasında ve/veya yaklaşmış olması şartı getirildi.

24Aralık2015

TechAnkara Proje Pazarı 2015

Projelerin ön prototip aşamasında olması şartı getirildi.

24Aralık2014

TechAnkara Proje Pazarı 2014

Proje Pazarı faaliyeti TechAnkara markası altında yapılmaya başlandı.

2013

Yenilikçi Ankara Proje Pazarı 2013

Proje Pazarı'nda orta öğrenim öğrencileri de yer aldı.

2012

Yenilikçi Ankara Proje Pazarı 2012

Proje Pazarı'na ilan usulüyle projeler de kabul edildi.

2011

Yenilikçi Ankara Proje Pazarı 2011

Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları projeleri sergilendi.

    TechAnkara Proje Pazarı'nın amacı; girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesinin sağlanması ile etkinliğe dahil edilen projelerin hem yerel hem de uluslararası boyutta yer edinmesini sağlamaktır.

    E-POSTA

    tapp@ankaraka.org.tr