ORGANİZATÖR

Ankara Kalkınma Ajansı

E-POSTA

tapp@ankaraka.org.tr

TELEFON

0312 310 03 00

    TechAnkara Proje Pazarı'nın amacı; girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesinin sağlanması ile etkinliğe dahil edilen projelerin hem yerel hem de uluslararası boyutta yer edinmesini sağlamaktır.

    E-POSTA

    tapp@ankaraka.org.tr