Hakkında

Birkaç Rakam

3342Başvuru
766Planlı Görüşme (B2B)
789Sergilenen Proje
50Projeye Hızlandırıcı Programı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
0
Sağlık Teknolojileri
0
Savunma Sanayi
0
Tarım ve Gıda Teknolojileri
0
Enerji
0
2018

TechAnkara Proje Pazarı 2018

Prototip aşamasında olunması şartı aranan etkinliğe Ankara dışından katılım oranı yükseltildi.

2017

TechAnkara Proje Pazarı 2017

Ankara Girişim Projesi ile birlikte gerçekleştirilen TechAnkara Proje Pazarı başvurularında prototip aşamasında olunması şartı arandı.
2016

TechAnkara Proje Pazarı 2016

Projelerin prototip aşamasında ve/veya yaklaşmış olması şartı getirildi.
2015

TechAnkara Proje Pazarı 2015

Çağrı usulüyle ileri teknoloji odaklı projeler kabul edildi. Projelerin ön prototip aşamasında ve/veya yaklaşmış olması şartı getirildi.

2014

TechAnkara Proje Pazarı 2014

Proje Pazarı faaliyeti TechAnkara markası altında yapılmaya başlandı. Çağrı usulüyle ileri teknoloji odaklı projeler kabul edildi.

2013

Yenilikçi Ankara Proje Pazarı 2013

Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları'ndan yararlanıcı olan girişimcilerin projelerinin yanısıra ilana başvuran girişimcilerin ve lise öğrencilerinin ortaya koyduğu projeler sergilendi.

2012

Yenilikçi Ankara Proje Pazarı 2012

Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları'ndan yararlanıcı olan girişimcilerin projelerinin yanısıra ilana başvuran girişimcilerin projeleri sergilendi.

2011

Yenilikçi Ankara Proje Pazarı 2011

Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları'ndan yararlanıcı olan girişimcilerin projeleri sergilendi.

    TechAnkara Proje Pazarı'nın amacı; girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesinin sağlanması ile etkinliğe dahil edilen projelerin hem yerel hem de uluslararası boyutta yer edinmesini sağlamaktır.

    E-POSTA

    tapp@ankaraka.org.tr