Gizlilik politikası

Biz kimiz?

Ankara Kalkınma Ajansı, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) ile kurulan ve 2010 yılından bu yana faaliyette olan bir kamu kurumudur. www.ankaraprojepazari.com web sitesini ve TechAnkara Proje Pazarını yürütmek için kurulup işletilen web sayfalarını Ajans Genel Sekreteri adına Yatırım Destek Ofisi yönetmektedir.

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz?

Başvurular

Ziyaretçiler sitede proje ya da ziyaretçi başvurusunda bulunduklarında formlarda gösterilen verileri ve ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Ajans, kanunen yükümlü olmadığı müddetçe anonimleştirilmemiş ve toplulaştırılmamış verileri rızanız olmadan hiçbir tarafla paylaşmaz. Anonimleştirilip toplulaştırılan veriler girişimci ekosisteminin geliştirilmesi, başvuru sahiplerine daha iyi hizmet verilmesi gibi amaçlarla Ajans paydaşlarıyla paylaşılabilir.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız?

Verileriniz, 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”’undaki asgari sürelerden az olmamak kaydıyla saklanır.

Verileriniz üzerindeki haklarınız nelerdir?

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Verinizi nasıl koruyoruz?

Tarayıcınız ile tarafınızdan formla bilgi toplanan Ajans web sayfalarının olduğu anamakinalar arasındaki iletişim https şifreleme altyapısıyla korunmaktadır.

    TechAnkara Proje Pazarı'nın amacı; girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesinin sağlanması ile etkinliğe dahil edilen projelerin hem yerel hem de uluslararası boyutta yer edinmesini sağlamaktır.

    E-POSTA

    tapp@ankaraka.org.tr