Ödüller

Birincilik Ödülü

TechAnkara-10 içinde yer alıp etkinlik günü yatırımcı sunumları sonucunda birinci olan girişimciye 40.000 TL ticarileştirme ödülü.

İkincilik Ödülü

TechAnkara-10 içinde yer alıp etkinlik günü yatırımcı sunumları sonucunda ikinci olan girişimciye 25.000 TL ticarileştirme ödülü.

Üçüncülük Ödülü

TechAnkara-10 içinde yer alıp etkinlik günü yatırımcı sunumları sonucunda birinci olan girişimciye 15.000 TL ticarileştirme ödülü.

Mesleki Eğitim Özel Ödülü

Mesleki eğitim alanında proje geliştirerek TechAnkara-100 içinde yer alabilen bir girişimciye 10.000 TL ticarileştirme ödülü.

Teknik Eğitim Özel Ödülü

Teknik eğitim alanında proje geliştirerek TechAnkara-100 içinde yer alabilen bir girişimciye 10.000 TL ticarileştirme ödülü.

İşlik Ödülü

20 girişimciye/projeye TechAnkara Girişimcilik Merkezi'nde bir yıl boyunca ücretsiz işlik.

İkili Görüşme

TechAnkara-100 içinde yer almaya hak kazanan girişimciler için, etkinlik günü yatırımcı, müşteri, mentor görüşmeleri.

Hızlandırıcı

TechAnkara-10 içinde yer alan girişimciler için, 2020 yılında TechAnkara Hızlandırıcı Programı'na katılım.

Ankara Üniversitesi Teknokent
Ofis Ödülü

TechAnkara-100 içinde yer alan bir girişimciye, Ankara Üniversitesi Teknokent'te 1 yıl ücretsiz ofis imkanı.

Bilkent Cyberpark
Ofis Ödülü

TechAnkara-100 içinde yer alan bir girişimciye, Bilkent Cyberpark'ta 1 yıl ücretsiz ofis imkanı.

Gazi Teknopark
Ofis Ödülü

TechAnkara-100 içinde yer alan bir girişimciye, Gazi Teknopark'ta 1 yıl ücretsiz ofis imkanı.

Hacettepe Teknokent
Ofis Ödülü

TechAnkara-100 içinde yer alan iki girişimciye, Hacettepe Teknokent'te 1 yıl ücretsiz ofis imkanı.

ODTÜ Teknokent
Ofis Ödülü

TechAnkara-100 içinde yer alan bir girişimciye, ODTÜ Teknokent'te 1 yıl ücretsiz ofis imkanı.

OSTİM Teknopark
Ofis Ödülü

TechAnkara-100 içinde yer alan 3 (üç) girişimciye, OSTİM Teknopark Kuluçka Merkezi'nde 1 yıl ücretsiz ofis imkanı.

Teknopark Ankara
Ofis Ödülü

TechAnkara-100 içinde yer alan bir girişimciye, Teknopark Ankara'da 1 yıl ücretsiz ofis imkanı.

Çankaya Üniversitesi TTO Ofis Ödülü

TechAnkara-100 içinde yer alan bir girişimciye, Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde 1 yıl ücretsiz ofis imkanı.

OSTİM Teknopark
Teknoloji Üretim Atölyesi Ödülü

TechAnkara-100 içinde yer alan bir girişimciye, OSTİM Teknopark Teknoloji Üretim Atölyesi’ndeki makine, ekipman kullanımı ve düzenlenen eğitimlere katılma hakkı.

OSTİM Teknik Üniversitesi
İnovasyon Fabrikasında Ofis Ödülü

TechAnkara-100 içinde yer alan bir girişimciye, OSTİM Teknik Üniversitesi İnovasyon Fabrikasında 1 yıl ücretsiz ofis imkanı.

Turkcell Arıkovanı Özel Ödülü


TechAnkara-100 içinde yer alan bir girişimciye, Turkcell Arıkovanı Özel Ödülü.

    TechAnkara Proje Pazarı'nın amacı; girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesinin sağlanması ile etkinliğe dahil edilen projelerin hem yerel hem de uluslararası boyutta yer edinmesini sağlamaktır.

    E-POSTA

    tapp@ankaraka.org.tr